Videa

Josef Žemlička - „Říše" posledních Přemyslovců

Přednáška v rámci Dne vědy na FF UK v Praze dne 21.3.2012.

 

 

   Kingdom of Bohemia

Země a území pod vlivem českých knížat a králů v dobách tradiční české monarchie.